ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2561
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้รับเกียรติจากท่านคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา  2561  ในระดัับเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา  เขต  1  ในวันที่  8  ตุลาคม  2561  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  โดยคณะผู้บริหาร  ครู  ผู้ปกครอง  และนักเรียน  ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการอย่างอบอุ่น
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2561,12:47   อ่าน 2019 ครั้ง