ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการ The Heart of Giving
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยมอบโล่เกียรติคุณแด่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นโรงเรียนแบบอย่างด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะร่วมแบ่งปันช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้  ผ่านโครงการ  The Heart of Giving  ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2561,10:23   อ่าน 176 ครั้ง