ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการผีเสื้อพระราชา
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้เข้าร่วมโครงการผีเสื้อพระราชา (RAMA Butterfly)  จัดโดยนักศึกษาเอกภาษาไทย  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ระหว่างวันที่  9 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2561  ณ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ข้อมูลเพิ่มเติม  https://goo.gl/t7khsi
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2561,09:32   อ่าน 531 ครั้ง