ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์‎อดุลย์ หวังจิ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เอกสารสื่อการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
เครื่องแต่งกายนักเรียน
เครื่องแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจ รูปแบบการให้บริการข้อมูลบนเว็ปไซต์ ข้อใดมากที่สุด
ความครอบคลุมเนื้อหา ข่าวสารต่างๆ
การได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร
หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม เหมาะสมและน่าสนใจ
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/03/2012
ปรับปรุง 16/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1286249
Page Views 1968528
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนร.อนุบาล1/2558
สอบธรรมศึกษา
สอบธรรมศึกษา
งานประกันคุณภาพ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบแรก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.53 KB
การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสอง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.34 KB
การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.56 KB
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 672.26 KB
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 202.53 KB
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 314.98 KB
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมูที่ 4 ถนนกาญจวนิช ตำบลเขารูปช้าง ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โทร.0-7432-4002  โทรสาร 0-7431-6307
สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา